Bao gồm khu vực đồng bằng Bắc Bộ đến hết Thanh Hóa

 


Comments

Lê Bình Quang
03/03/2013 4:13am

Lê Bình Quang: 1981
Địa chỉ: Số 14, ngách 40, ngõ 364 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: vothuongghitar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/vothuong.ghitar
Mobile: 0915192924; 0938960199
Bố: Lê Đức Tỉnh
Mẹ: Lê Phương Dung (http://lephuongdung.weebly.com/)

ReplyLeave a Reply

    Chú ý

    Thành viên nào ở khu vực nào thì điền thông tin bằng cách nháy vào chữ Add comment ở phía dưới khu vực đó. Thông tin bao gồm tên,  điện thoại, địa chỉ, hòm thư điện tử, trang web, Facebook. Khi đăng thông tin nếu cần thiết thì ghi rõ con cháu nhà ai.