Comments

Lê Mạnh Việt
03/07/2013 1:03am

Lê Mạnh Việt

ĐC: Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

ReplyLeave a Reply

    Chú ý

    Vì quê hương Nam Định ở phía Nam của Hà Nội nên trên bản đồ hướng dẫn đường đi đến các gia đình lấy điểm A xuất phát là bến xe Giáp Bát, điểm B là địa chỉ các gia đình tại Hà Nội. Muốn xem thông tin chi tiết địa chỉ và đường đi đến các gia đình nháy vào chữ  xem Bản đồ cỡ lớn hơn ở từng gia đình.

    Các gia đình ở Hà Nội

    All