Bài ca hi vọng - trình bày Lê Phương DungLeave a Reply.