Bao gồm các tỉnh Đông Nam bộ, Nam bộ, Tây Nam Bộ
 
 
Khu vực miền Trung bao gồm các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên
 
 
Bao gồm khu vực đồng bằng Bắc Bộ đến hết Thanh Hóa

 

    Chú ý

    Thành viên nào ở khu vực nào thì điền thông tin bằng cách nháy vào chữ Add comment ở phía dưới khu vực đó. Thông tin bao gồm tên,  điện thoại, địa chỉ, hòm thư điện tử, trang web, Facebook. Khi đăng thông tin nếu cần thiết thì ghi rõ con cháu nhà ai.