Khu vực miền Trung bao gồm các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và Tây NguyênLeave a Reply.

    Chú ý

    Thành viên nào ở khu vực nào thì điền thông tin bằng cách nháy vào chữ Add comment ở phía dưới khu vực đó. Thông tin bao gồm tên,  điện thoại, địa chỉ, hòm thư điện tử, trang web, Facebook. Khi đăng thông tin nếu cần thiết thì ghi rõ con cháu nhà ai.